Massage Holistisch

In 2001 mijn diploma Holistisch masseur gehaald,  daarna heb ik de vierjarige opleiding Holistisch therapeut bij Holos te Utrecht gevolgd. Sinds 1 oktober 2011 is mijn praktijk aan huis.

Bij Holistische massage staat de hele mens centraal niet alleen zijn fysieke gesteldheid, maar ook zijn mentale, sociale, emotionele en spirituele kanten.

Het functioneren als individu maar ook zijn contacten met anderen, zijn plaats in de samenleving en de invloed daarvan op de persoon zelf. Het holisme gaat ervan uit dat alles samenhangt.  Spanningen op emotioneel, sociaal of mentaal gebied kunnen zich, net als fysieke spanning, manifesteren als lichamelijke klachten.
Dat komt doordat in het lichaam bepaalde spieren onbewust worden aangetrokken.

massage_holistisch

Duurt een zodanige onnatuurlijke lichaamshouding langere tijd, dan zal pijn het resultaat zijn.
Klachten van het lichaam kun je dan ook zien als een signaal dat er ergens iets op het lichamelijke, emotionele, sociale of spirituele vlak niet goed functioneert.

Massagetherapie nodigt uit, om met volle aandacht en zonder oordeel, in het hier en nu te voelen en te ervaren

Door steeds meer te worden wie je werkelijk bent kun je steeds beter verantwoordelijkheid nemen voor en invloed uitoefenen op de kwaliteit van je eigen leven. Je bent steeds beter in staat om keuzes van binnenuit te maken en van daaruit jouw eigen richting te kiezen.

Massage behandeling, kosten € 40,- per behandeling, online aanvragen

Aanvraag massagebehandeling